5. VOSS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Doi pri­e­teni nor­ve­gi­eni au pus ba­ze­le bran­du­lui în Oslo, Nor­ve­gia, în sco­pul răs­pândi­rii fi­lo­so­fi­ei ca­li­tății și a unui trai ar­mo­ni­os. Voss este dis­po­ni­bi­lă atât în va­rian­ta mi­ne­ra­lă, cât și în cea pla­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.