8. VOLVIC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ace­as­tă apă are ca sur­să iz­vo­rul Clair­vic din Fra­nța, lo­ca­li­zat în la­nțul mun­tos Au­ver­gne. Apa Volvic este fil­tra­tă în mod na­tu­ral prin nu­me­roa­se stra­turi de ni­sip și pia­tră pe mă­su­ră ce că­lă­to­rește din vârfu­ri­le mu­nți­lor fran­ce­zi. Apa co­nți­ne cal­ciu, mag­ne­ziu și po­ta­siu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.