CATENA,

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ope­ra­tă de Fil­das Tra­ding, este de­ţi­nu­tă de Anca Vlad şi Fil­das SRL. Com­pa­nia a crescut de la an la an: da­că în 2008 avea o ci­fră de afaceri de 691,5 milioane de lei, în 2014 a ajuns la 1,48 miliarde de lei. În ur­mă cu opt ani, înre­gis­tra pi­er­deri de 45,7 milioane de lei, iar în 2014 a ajuns la un pro­fit net de 40,7 milioane de lei.

face par­te din Gru­pul A&D Phar­ma, cel mai mare grup far­ma­ceu­tic din România, ală­turi de Me­di­plus şi A&D Phar­ma Mar­ke­ting & Sa­les. Gru­pul, con­tro­lat de omul de afaceri Ro­bert Po­pes­cu, a ra­por­tat o ci­fră de afaceri de 1,25 miliarde de lei şi un pro­fit de 8 milioane de lei în 2014.

com­pa­nie con­tro­la­tă de omul de afaceri Mi­hai Mi­ron şi lis­ta­tă la BVB, a ob­ţi­nut un pro­fit net de 8,1 milioane de lei, la o ci­fră de afaceri de 420,2 milioane de lei, în anul fis­cal 2014. So­ci­e­ta­tea s-a ex­tins prin ab­sor­bţia companiilor Ima­vPharm SRL, Far­ma­cia Eco­farm SRL şi Cam­pa­nu­la Farm SRL.

lan­ţul de farmacii de­ţi­nut de omul de afaceri Ovi­diu Bu­luc, a ajuns în pre­zent la 190 de uni­tă­ţi. Fon­da­tă în 2008, afa­ce­rea a înre­gis­trat, în 2014, o ci­fră de afaceri de 389,8 milioane de lei şi un pro­fit de 8 milioane de lei, cu aproape 20% mai mare de­cât în anul pre­ce­dent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.