Ce tip de hob­by nu ați prac­ti­ca ni­ci­o­da­tă?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Nu am un hob­by pe care nu l-aș prac­ti­ca ni­ci­o­da­tă, di­fe­ri­te pa­si­uni se pot naște și în fun­cție de anu­mi­te con­tex­te sau vârstă. Sunt anu­mi­te hob­by-uri însă în ca­zul că­ro­ra, din punc­tul meu de ve­de­re, tre­bu­ie ana­li­za­tă cu mai mul­tă înțe­lep­ci­u­ne un­de este li­mi­ta în care ni­ve­lul de risc de­pășește ade­vă­ra­tul scop al ori­că­rui hob­by: plă­ce­rea unei ac­ti­vi­tăți des­fășu­ra­te în tim­pul li­ber.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.