REPREZENTANŢI VÂNZĂRI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­pe­re­le sa­la­ria­le va­ri­ză sem­ni­fi­ca­tiv în func­ţie de in­dus­trie, de pro­du­sul sau pro­du­se­le din por­to­fo­liu. Pentru un ju­ni­or, sa­la­ri­ul net în vânza­rea de car­duri, spre exem­plu, poa­te înce­pe de la

la care se adău­gă bo­nu­suri din re­a­li­za­rea ţin­te­lor de vânzări. Pentru vânzări în sec­to­rul B2B, sa­la­ri­ul de start al unui ju­ni­or înce­pe de la net, ur­că până la

pentru un se­ni­or. Şi în acest caz veni­tu­ri­le pot creş­te în ur­ma re­a­li­ză­rii obi­ec­ti­ve­lor lu­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.