DOI DIGIȚI PE AN.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ma­ri­us Ci­u­per­că, fon­da­to­rul Se­trio Soft, spu­ne că a rein­ves­tit tot profitul obți­nut de com­pa­nia de sof­twa­re pe care a lansat-o și a scos pentru prima da­tă bani din ace­as­ta anul trecut, după 11 ani de ac­ti­vi­ta­te. Com­pa­nia a evo­luat ast­fel în ul­ti­mii cinci ani de la venituri de cir­ca 1 mi­li­on de euro la 2,4 milioane de euro anul trecut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.