ANTIEROII ÎN ACŢIUNE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O producţie War­ner Bros. Pic­tu­res, „Bri­ga­da si­nu­ci­ga­şi­lor“pre­zin­tă din 5 august, în pre­mi­e­ră pe ma­ri­le ecra­ne, cea mai mare unitate de an­ti­e­roi, angajaţi să ac­ţi­o­ne­ze în nu­me­le le­gii, deci împo­tri­va fi­rii lor. O agen­ţie gu­ver­na­men­ta­lă se­cre­tă re­cru­te­a­ză cei mai pe­ri­cu­lo­şi de­ţi­nu­ţi cri­mi­na­li şi îi pu­ne să du­că la bun sfârşit mi­si­uni ex­trem de pe­ri­cu­loa­se, în schim­bul cle­men­ţei. Scris şi re­gi­zat de Da­vid Ayer („Fu­ria: Eroi ano­ni­mi“), fil­mul fe­no­men in­spi­rat din ben­zi­le de­se­na­te DC Co­mics reu­neş­te o dis­tri­bu­ţie im­pre­si­o­nan­tă din care fac par­te Will Smith, Mar­got Rob­bie, Ja­red Le­to, Jai Co­ur­tney, Jo­el Kin­na­man, Ca­ra De­le­vin­gne şi Vi­o­la Da­vis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.