SCHIMBARE DE ŞEFI LA ANAF. SECRETARUL GENERAL OCTAVIAN TEODOR DEACONU, ÎNLOCUIT DE PREMIERUL CIOLOŞ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Premierul Da­cian Cioloş l-a înlocuit pe secretarul general al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF), Octavian Teodor Deaconu, cu Ni­co­lae Gro­fu, de­ci­zi­i­le de re­vo­ca­re şi nu­mi­re fi­ind pu­bli­ca­te în Mo­ni­to­rul Ofi­cial (MO). „La da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a pre­zen­tei de­ci­zii înce­te­a­ză exer­ci­ta­rea, cu ca­rac­ter tem­po­rar, a func­ţi­ei pu­bli­ce va­can­te din ca­te­go­ria înal­ţi­lor func­ţi­o­nari pu­blici de se­cre­tar general al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă de că­tre dom­nul Octavian Teodor Deaconu“, anun­ţă MO Nr.624/I, vi­neri. To­to­da­tă, a fost pu­bli­ca­tă de­ci­zia pre­mi­e­ru­lui pri­vind „exer­ci­ta­rea, cu ca­rac­ter tem­po­rar, de că­tre dom­nul Ni­co­lae Gro­fu, a func­ţi­ei pu­bli­ce va­can­te din ca­te­go­ria înal­ţi­lor func­ţi­o­nari pu­blici de se­cre­tar general al Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă“. Deaconu a fost nu­mit în func­ţie de fos­tul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta prin­tr-o decizie pu­bli­ca­tă în MO pe 21 iu­nie 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.