DEPLASĂRILE ÎN STRĂINĂTATE ALE DEPUTAŢILOR ÎN ȘASE LUNI AU ÎNSUMAT PES­TE UN MILION DE LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ca­me­ra Deputaţilor a chel­tu­it în pe­ri­oa­da ia­nua­rie – iu­nie 2016, pe tran­sport, ca­za­re şi di­ur­nă, su­ma de 1.209.892 lei pen­tru de­pla­sări la 116 mi­si­uni în străinătate efec­tua­te de 197 de de­pu­ta­ţi. Ce­le mai multe de­pla­sări s-au înre­gis­trat în lu­na mar­tie. Nu mai pu­ţin de 59 de de­pu­ta­ţi au fost ple­ca­ţi în 35 de de­pla­sări ex­ter­ne, ale că­ror cos­turi s-au ri­di­cat la su­ma de 469.064 lei. Cea mai scum­pă ple­ca­re în străinătate a fost cea pen­tru mo­ni­to­ri­za­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re din Ka­zah­stan. Cinci de­pu­ta­ţi au de­con­tat su­ma de 99.667 lei pen­tru cinci zi­le şi ju­mă­ta­te pe­tre­cu­te în res­pec­ti­va ţa­ră. Pe lo­cul doi în to­pul chel­tu­i­e­li­lor cu deplasările ex­ter­ne se află lu­na iu­nie. Ca­me­ra a plă­tit 276.953 lei pen­tru ple­ca­rea tem­po­ra­ră în străinătate a 52 de de­pu­ta­ţi în 30 de mi­si­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.