PARTIDELE AU PRIMIT ÎN 2016 DE LA STAT APROAPE 10 MILIOANE DE LEI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Partidele po­li­ti­ce au primit de la bu­ge­tul de stat 9.849.312 de lei de la înce­pu­tul anu­lui până în pre­zent, po­tri­vit AEP, echi­va­len­tul a 7.879 sa­la­rii mi­ni­me pe eco­no­mie, ce­le mai mari sub­ven­ţii fi­ind alo­ca­te PNL, 4.219.650 de lei, iar ce­le mai mici fi­ind alo­ca­te PNȚCD, 29.952 de lei. PNL a primit de la înce­pu­tul anu­lui până în pre­zent apro­xi­ma­tiv 4.219.650 de lei de la bu­ge­tul de stat, po­tri­vit AEP. Ce­le 4.219.650 de lei pri­mi­te de PNL de la bu­ge­tul de stat le-ar fi per­mis li­be­ra­li­lor să achi­zi­ţi­o­ne­ze 1.622 de te­le­foa­ne iPho­ne sau 80 de ma­şini Da­cia Dus­ter. Sub­ven­ţi­i­le pri­mi­te de PNL de la stat re­pre­zin­tă, to­to­da­tă, o trei­me din ba­nii alo­ca­ţi de Pri­mă­ria Bu­cu­reş­ti pen­tru con­struc­ţia Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui, la so­li­ci­ta­rea pa­triar­hu­lui Da­ni­el.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.