UN JOB DE VIS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Emma­nuel­le Va­len­tin po­ves­teş­te cum a ajuns de la înce­pu­tul aces­tui an la jo­bul de vis: CEO al Sa­no­fi pen­tru România şi Mol­do­va, com­pa­nie ca­re de­ţi­ne po­zi­ţia de li­der în pia­ţa far­ma pe plan lo­cal. Tot ea dez­vă­lu­ie, în pri­ma dis­cu­ţie cu pre­sa lo­ca­lă, ca­re sunt pla­nu­ri­le sa­le pen­tru afa­ce­rea pe ca­re o con­du­ce acum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.