BUGETE ÎN CREȘTE­RE PEN­TRU MAJORITATEA DEPARTAMENTELOR IT.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Bu­ge­te­le de IT ale companiilor con­ti­nuă să crească pen­tru mai mult de pa­tru din 10 di­rec­tori din IT, la ni­ve­luri si­mi­la­re cu 2012. Aproape ju­mă­ta­te din­tre liderii din domeniul IT (45%) au ra­por­tat creșteri ale bu­ge­tu­lui în 2016. Unu din cinci (22%) a ra­por­tat scă­deri ale bu­ge­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.