CÂT CÂȘTIGĂ UN IT-IST?

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În fun­cție de aria de spe­cia­li­ta­te și de ni­ve­lul de ex­pe­ri­e­nță, salariile pen­tru spe­cia­liștii în IT va­ria­ză între 400 și 2.500 de eu­ro, po­tri­vit in­for­mați­i­lor si­te-ului de re­cru­ta­re Hi­po.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.