ȘASE DIN 10 CIO, ÎN BOARDURILE COMPANIILOR.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Influe­nța stra­te­gi­că a directorilor IT va crește pe mă­su­ră ce par­ti­ci­pa­rea lor în co­mi­te­te­le di­rec­toa­re ale companiilor va crește. Nu­mă­rul directorilor de IT (sau CIO) ca­re ocu­pă un loc în con­si­li­ul di­rec­tor al companiilor sau în co­mi­te­tul de le­a­der­ship al aces­to­ra a cres­cut în mod sem­ni­fi­ca­tiv anul aces­ta, aflându-se la cel mai înalt ni­vel de când acest as­pect es­te mo­ni­to­ri­zat. În pre­zent aproape 6 din 10 li­deri din domeniul IT (57%) sunt în pre­zent în echi­pa de ma­na­ge­ment a companiilor, com­pa­ra­tiv cu 51% anul tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.