DIRECTORII DE IT ÎȘI EXTIND ECHIPELE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Nu­mă­rul li­de­ri­lor din domeniul IT ca­re plă­nu­i­esc să își crească departamentelor es­te în crește­re: 44% din­tre directorii de IT in­te­ro­gați în stu­diu au de­cla­rat că vor să își crească echipele. Acest as­pect con­ti­nuă tren­du­lui po­zi­tiv iden­ti­fi­cat în ul­ti­ma ju­mă­ta­te de de­ce­niu. În po­fi­da pla­nu­ri­lor de crește­re a departamentelor, pen­tru mu­lți CIO re­te­nția an­ga­jați­lor ră­mâne o pro­ble­mă. În anii tre­cuți, aproape 9 din 10 li­deri din domeniul IT (89%) au de­cla­rat că sunt îngri­jo­rați de ple­ca­rea an­ga­jați­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.