LIDERII ÎN IT, MEREU ÎN MIȘCARE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Liderii IT din or­ga­ni­zații mari (cu mai mult de 5.000 de an­ga­jați) sunt mai pre­dis­puși să-și schim­be ca­ri­e­ra în ur­mă­toaa­re­le 12 luni; aproape trei din 10 (28%) vor să fa­că o ast­fel de mișcare, com­pa­ra­tiv cu pro­cen­tul de 19%, re­pre­zen­ta­tiv pen­tru or­ga­ni­zați­i­le mici (cu mai puțin de 500 de an­ga­jați)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.