LIPSA DE ABILITĂȚI ÎN IT, LA FEL CA ÎN RECESIUNE.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pro­po­rția li­de­ri­lor din domeniul IT ca­re ra­por­te­a­ză lip­suri ale abi­li­tăți­lor în domeniul teh­no­lo­gi­ei a cres­cut la cel mai înalt ni­vel de la Recesiune încoa­ce, din ur­mă cu un de­ce­niu. Apro­xi­ma­tiv do­uă trei­mi (65%) din­tre liderii din IT in­te­ro­gați con­si­de­ră că lipsa ta­len­tu­lui va împi­e­di­ca or­ga­ni­zați­i­le lor să se adap­te­ze la rit­mul schim­bă­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.