ECHI­PA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

1.350 de an­ga­ja­ţi are fir­ma la cinci ani de la înfi­in­ţa­re. Între aceş­tia se nu­mă­ră elec­tri­ci­eni, in­sta­la­tori, tâmplari, maiş­tri, zi­dari, teh­ni­ci­eni de aer con­di­ţi­o­nat, me­na­je­re, in­gi­neri, ma­na­geri. Pla­nu­ri­le vi­ze­a­ză ca până în pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor echi­pa să ajun­gă la 2.000 de oa­meni, şi la 3.000 în 24 de luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.