CARTE DE VIZITĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Tu­dor Ma­chiş con­du­ce Ther­mo Con­trol Ser­vi­ces and Exper­ti­se, în India. Ro­mânul spu­ne că în India sin­gu­ra li­mi­ta­re pen­tru dez­vol­ta­rea afa­ce­rii pe ca­re o con­du­ce es­te lipsa per­so­na­lu­lui ca­li­fi­cat, pen­tru că ce­re­rea de servicii es­te uria­şă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.