AC­TI­VI­TA­TE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Fir­ma con­du­să de român se asi­gu­ră că to­ţi chi­ria­şii par­cu­lui îşi pot des­fă­şu­ra ac­ti­vi­ta­tea, ne­fi­ind pre­o­cu­pa­ţi în ni­ci­un fel de „amă­nun­te“pre­cum elec­tri­ci­ta­tea, apa, ca­na­li­za­rea, de­ra­ti­za­rea, cu­ră­ţe­nia, sis­te­mul de mar­ca­re sau ilu­mi­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.