CONTRACTE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ther­mo Con­trol Ser­vi­ces and Exper­ti­se are în por­to­fo­liu ser­vi­ci­i­le de fa­ci­li­ty, pro­per­ty şi energy ma­na­ge­ment pen­tru 62 de clă­diri de birouri, do­uă fa­brici şi o şcoa­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.