43,5 3,2 99,6 29

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

de PS4 s-au vândut din noi­em­brie 2013 până în

pre­zent au fost ge­ne­ra­te de di­vi­zia de ga­ming a Sony în

ul­ti­mi­le trei luni pia­ţa mon­dia­lă de jo­curi

vi­deo în 2016 va­loa­rea pi­e­ţei globale de

con­so­le în 2016

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.