55% DIN­TRE RO­MÂNI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

afir­mă că sunt dis­pu­şi să plă­te­as­că mai mult pen­tru ali­men­te­le ca­re nu con­ţin E-uri, cu 10% mai mult de­cât în 2006, ara­tă un stu­diu na­ţi­o­nal de au­di­en­ţă (SNA) Fo­cus re­a­li­zat de Bi­ro­ul Român de Au­dit Tran­sme­dia (BRAT).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.