20% DIN­TRE RO­MÂNI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

spun că obiş­nu­i­esc să con­su­me în mod re­gu­lat pre­pa­ra­te de la fas­tfood, în scă­de­re cu cinci pro­cen­te fa­ţă de 2006

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.