ARTĂ CU ANIMALE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Multe com­pa­nii le ofe­ră an­ga­ja­ţi­lor tot felul de cur­suri ca­re să-i aju­te în ca­ri­e­ră sau doar să-i re­la­xe­ze, iar printre aces­tea se pot stre­cu­ra şi une­le mai pu­ţin obiş­nu­i­te cum ar fi unul de împăi­e­re a ani­ma­le­lor. Un ast­fel de curs es­te ţi­nut de ta­xi­der­mis­ta Mic­key Ali­ce Kwa­pis, ca­re se de­pla­se­a­ză la se­di­ul fir­me­lor sau chiar aca­să la so­li­ci­tan­ţi pen­tru a le ară­ta cum să ju­poaie, cu­re­ţe şi împăi­e­ze un ani­mal, de re­gu­lă ie­puri sau pă­sări. Ele­vii înva­ţă să re­dea fru­mu­se­ţea na­tu­ra­lă a unui ani­mal por­nind de la o gră­mă­joa­ră de bla­nă sau pe­ne, sus­ţi­ne ta­xi­der­mis­ta, şi pot păs­tra „cre­a­ţia“, ca­re es­te, de re­gu­lă, ga­ta de ex­pus du­pă do­uă săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.