PROFITORI DE RĂZBOI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Re­gi­zo­rul tri­lo­gi­ei „Ma­rea Mah­mu­re­a­lă“, Todd Phil­lips, re­vi­ne cu o no­uă co­me­die, in­spi­ra­tă din fap­te re­a­le, „War Dogs: ti­pii cu ar­me“, ca­re-i are în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe Jo­nah Hill şi Mi­les Tel­ler şi poa­te fi vi­zi­o­na­tă în ci­ne­ma­to­gra­fe din 19 au­gust. Răz­boi­ul din Irak de­vi­ne cea mai pro­fi­ta­bi­lă afa­ce­re pen­tru doi ti­neri pri­e­teni din Mia­mi, mai ales du­pă ce o ini­ţia­ti­vă gu­ver­na­men­ta­lă le per­mi­te mi­ci­lor între­prin­ză­tori să li­ci­te­ze pen­tru contracte cu ar­ma­ta ame­ri­ca­nă. Ra­pid, cei doi încep să învârtă su­me uria­şe de bani, du­când o via­ţă de lux şi ex­tra­va­gan­ţe. Lu­cru­ri­le sca­pă de sub con­trol în mo­men­tul în ca­re încheie un con­tract de 300 de milioane de do­lari cu ar­ma­ta af­ga­nă, că­reia trebuie să-i li­vre­ze un stoc uriaş de ar­me. Pe lângă fi­gu­ri­le pe­ri­cu­loa­se im­pli­ca­te, în tran­zac­ţie mai in­ter­vi­ne ame­nin­ţă­tor şi guvernul ame­ri­can.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.