1 12% 8% 264 770 385 67

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

po­zi­ţia com­pa­ni­ei pe piaţa

farma, în 2015

co­ta de piaţă în vo­lum

co­ta de piaţă în va­loa­re mi­li­oa­ne de euro es­te ci­fra de afa­ceri a com­pa­ni­ei în 2015 an­ga­ja­ţi 350 echi­pa co­mer­cia­lă;

420 echi­pa in­dus­tria­lă de me­di­ca­men­te are com­pa­nia în pro­to­fo­liu pe plan local, în

113 de arii te­ra­peu­ti­ce de mi­li­oa­ne de cu­tii de me­di­ca­men­te a vândut com­pa­nia anul trecut pe piaţa

ro­mâneas­că

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.