110.000 5,2 4 20 6

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

de an­ga­ja­ţi la ni­vel mon­dial miliarde de euro es­te bugetul de in­ves­ti­ţii în cer­ce­ta­re și dez­vol­ta­re (R&D) în 2015

hu­buri de cer­ce­ta­re și dez­vol­ta­re (R&D) în Europa,

Ame­ri­ca de Nord şi Asia

de fa­ci­li­tă­ţi R&D la ni­vel mon­dial me­di­ca­men­te ino­va­toa­re cheie sunt pla­ni­fi­ca­te a fi lan­sa­te în

pe­ri­oa­da 2015-2020

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.