5 37 100 41

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

po­zi­ţia com­pa­ni­ei în in­dus­tria farma la ni­ve­lul vânză­ri­lor,

con­form IMS 2015 miliarde de euro es­te ci­fra de

afa­ceri a gru­pu­lui în 2015 de ţări în care se vând pro­du­se­le

gru­pu­lui de ţări în care com­pa­nia are

fa­ci­li­tă­ţi in­dus­tria­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.