19 17 130 380 36

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

mi­li­oa­ne de euro es­te bugetul de in­ves­ti­ţii pla­ni­fi­cat pentru

2016-2020 mi­li­oa­ne de euro es­te bugetul de in­ves­ti­ţii alocat ope­ra­ţi­u­ni­lor din România între 2010 și 2015

mi­li­oa­ne de cu­tii de me­di­ca­men­te es­te ca­pa­ci­ta­tea

de pro­duc­ţie anua­lă

de for­me far­ma­ceu­ti­ce / SKU

mi­li­oa­ne de cu­tii au fost ex­por­ta­te în 19 ţări anul trecut

de la fa­bri­ca din România. Gru­pul ţin­teş­te ca până în 2020

me­di­ca­men­te­le pro­du­se în România să ajun­gă în 25 de ţări

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.