HOFFMANN LA ROCHE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pre­zen­tă în România încă din pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că, fir­ma a fost închi­să în ur­ma cri­zei eco­no­mi­ce din anii ‘30 şi a re­venit pe piaţa locală în 1992. În 2005, gru­pul far­ma­ceu­tic in­ter­na­ţi­o­nal Roche a înfi­in­ţat Roche Ro­ma­nia, care are do­uă di­vi­zii: una de far­ma­ceu­ti­ce, iar alta de diag­nos­ti­ce. În 2015, com­pa­nia a avut o ci­fră de afa­ceri de 611 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.