NOVARTIS

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Gru­pul es­te struc­tu­rat în trei di­vi­zii: cea far­ma­ceu­ti­că (me­di­ca­men­te eli­be­ra­te pe ba­ză de pres­crip­ţie; in­clu­de şi di­vi­zia de on­co­lo­gie), Alcon (care se ocu­pă doar de of­tal­mo­lo­gie) şi San­doz (di­vi­zia de me­di­ca­men­te ge­ne­ri­ce). Din­tre aces­tea, San­doz es­te cea mai vi­zi­bi­lă, având ac­ti­vi­ta­te de pro­duc­ţie la Târgu-Mu­reş. Novartis (împreu­nă cu San­doz) a avut în 2015 vânzări de 643,3 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.