PFIZER

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

A in­trat pe piaţa locală în 1993 şi a pre­fe­rat până în 2000 o stra­te­gie de aştep­ta­re; după acest mo­ment a mi­zat pe o po­li­ti­că de vânzări şi mar­ke­ting din ce în ce mai agre­si­vă. Ci­fra de afa­ceri înre­gis­tra­tă anul trecut a fost de 531,3 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.