ABBVIE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Companie bi­o­far­ma­ceu­ti­că glo­ba­lă ba­za­tă pe cer­ce­ta­re înfi­in­ţa­tă în 2013 are în por­to­fo­liu pro­du­se ino­va­ti­ve. În 2015 com­pa­nia ame­ri­ca­nă avea o co­tă de piaţă de 2,57% pe plan local, anul aces­ta ajun­gând la 12,4%. Creş­te­rea agre­si­vă s-a da­to­rat de­con­tă­rii me­di­ca­ţi­ei Vi­e­ki­rax, pentru he­pa­ti­ta vi­ra­lă cro­ni­că, a că­rei co­mer­cia­li­za­re a înce­put în lu­na mai 2015 şi a înre­gis­trat, până în 2016, vânzări de peste 580 de mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.