SERVIER

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Com­pa­nia fran­ce­ză a avut vânzări de 598,6 mi­li­oa­ne de lei în 2015, pla­sându-se ast­fel pe a pa­tra po­zi­ţie în topul com­pa­ni­i­lor de pro­fil. În România, por­to­fo­li­ul Servier reu­neş­te 14 pro­du­se din ur­mă­toa­re­le arii te­ra­peu­ti­ce: bo­li car­di­o­vas­cu­la­re, reu­ma­to­lo­gie, fle­bo­lo­gie, dia­bet şi neu­ro­lo­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.