HOFFMANN–LA ROCHE,

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Elve­ţia. Roche es­te unul din pi­o­ne­rii glo­ba­li ai in­dus­tri­ei far­ma­ceu­ti­ce şi de diag­nos­tic, com­pa­nia fi­ind fon­da­tă în 1896. În 2015 avea peste 91.700 de an­ga­ja­ţi la ni­vel glo­bal şi vânzări de 47,7 miliarde de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.