JOHNSON & JOHNSON,

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

SUA, es­te o mul­ti­na­ţi­o­na­lă ame­ri­ca­nă, fon­da­tă în anul 1886, cu pro­duc­ţie în do­me­ni­ul far­ma­ceu­tic, bu­nuri de larg con­sum şi apa­ra­te me­di­ca­le. Com­pa­nia a înre­gis­trat în 2015 o ci­fră de afa­ceri de 74,3 mld. do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.