PE SCURT.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Com­pa­nia sud-afri­ca­nă are o is­to­rie de un se­col, când afacerea fost lan­sa­tă în 1915 sub nu­me­le de De Na­ti­o­na­le Pers (Presa Na­ţi­o­na­lă), edi­tând un ziar, apoi o re­vis­tă, iar după 1918 a in­trat pe piaţa edi­tu­ri­lor de car­te din Afri­ca de Sud. Un mo­ment im­por­tant a fost când Na­ti­o­na­le Pers şi alte companii me­dia au lan­sat ser­vi­cii de pay TV în 1985, iar pro­fi­tul a crescut sem­nfi­ca­tiv. Na­ti­o­na­le Pers a fost lis­ta­tă la bur­sa de la Jo­han­nes­burg în 1994, iar pa­tru ani mai târziu şi-a schim­bat nu­me­le în Naspers. Com­pa­nia a in­trat pe piaţa ro­mâneas­că în 2007, prin achi­zi­ţia au­to­vit.ro. Acum gru­pul are veni­turi glo­ba­le de 12 mld. do­lari din me­dia, TV şi co­merţ elec­tro­nic, iar în România deţine eMAG, Fas­hi­on Days, pro­ce­sa­to­rul de plă­ţi PayU şi si­te-uri­le de anun­ţuri OLX.ro şi Au­to­vit.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.