3.220 MIL. LEI

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

re­pre­zin­tă va­loa­rea asi­gu­ră­ri­lor vându­te de NN în prima ju­mă­ta­te a anului, în crește­re cu 3,6% față de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anului trecut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.