TOP ZECE ÎN ASIGURĂRI DE VIA­ŢĂ.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Ni­ve­lul pi­e­ţei asi­gu­ră­ri­lor de via­ţă, cla­sa „Asigurări de via­ţă, anu­i­tă­ţi şi asigurări de via­ţă suplimentare“, a con­sem­nat în 2015 o creş­te­re de 10% fa­ţă de 2014, re­venind dea­su­pra pra­gu­lui de un mi­liard de lei, în timp ce cla­sa „Asigurări de via­ţă şi anu­i­tă­ţi le­ga­te de fon­duri de in­ves­ti­ţii“a avan­sat cu aproa­pe 13%, până la 625 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.