LEAC PENTRU STRES.

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Smar­tExpe­ri­en­ce,

cu ac­ti­vi­tă­ţi în do­me­ni­ul pro­gra­me­lor de­di­ca­te angajaţilor, a înre­gis­trat anul trecut, o ci­fră de afa­ceri de 150.000 de euro, iar pre­vi­zi­u­ni­le pentru anul în curs vi­ze­a­ză du­bla­rea înca­să­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.