2.300 DE ANGAJAȚI

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

ai ope­ra­to­ru­lui de te­le­fo­nie mo­bi­lă îşi des­fă­şoa­ră ac­ti­vi­ta­tea în no­ul se­diu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.