POA­TE DORIŢI UN DINOZAUR?

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Ce-i po­ţi dă­rui cu­i­va care le are pe toa­te? Un ca­dou de­o­se­bit pentru cei care au de­ja co­lec­ţii de bi­ju­te­rii, ope­re de ar­tă sau ma­şini ar putea fi ce­va mult mai ve­chi şi va­lo­ros, ca un cap de dinozaur, scrie CNN. Un ase­me­nea ar­ti­col se poa­te gă­si la ca­se de li­ci­ta­ţii, ca­sa asia­ti­că Lu­xi­fy sco­ţând re­cent la vânza­re un cra­niu de Ty­ran­no­sau­rus Rex pentru aproa­pe 2 mi­li­oa­ne de do­lari, des­cris drept unul din­tre ce­le mai com­ple­te şi bi­ne păs­tra­te ast­fel de cra­nii, al unui exem­plar care a trăit cam cu vreo 70 de mi­li­oa­ne de ani în ur­mă. Se poa­te op­ta şi pentru sche­le­te de di­ver­şi di­no­zauri, care cos­tă şi ele de la câte­va su­te la câte­va mi­li­oa­ne de do­lari, iar Lu­xi­fy con­si­de­ră că sunt des­tui oa­meni dis­pu­şi să plătească ase­me­nea su­me sau chiar şi companii, ca mai apoi să le ex­pu­nă aca­să sau la se­diu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.