ÎNCĂ DEPARTE DE POTENŢIAL.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Chiar da­că şi-a re­luat creş­te­rea, su­ma veni­tu­ri­lor ce­lor 500 de com­pa­nii in­clu­se în cla­sa­men­tul re­gi­o­nal re­a­li­zat de De­loit­te este încă de departe de ni­ve­lul din 2012, când atin­se­se un ma­xim de 724,2 miliarde de euro, an du­pă care a înce­put să sca­dă. Cla­sa­men­tul CE Top 500 ara­tă cum veni­tu­ri­le me­dii ale com­pa­ni­i­lor ana­li­za­te au cres­cut cu 3,5% anul trecut, într-un ritm mai ra­pid de­cât anul an­te­ri­or, când creş­te­rea s-a pla­sat la 0,3%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.