PO­LO­NIA VS. ROMÂNIA.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Po­lo­nia se află pe pri­mul loc în cla­sa­men­tul re­gi­o­nal re­a­li­zat de De­loit­te, atât din punc­tul de ve­de­re al nu­mă­ru­lui de com­pa­nii in­clu­se în top, cât şi din punc­tul de ve­de­re al veni­tu­ri­lor cu­mu­la­te ale acestor com­pa­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.