JOC PE VIAŢĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Thril­le­rul „Ner­ve: ade­văr sau pro­vo­ca­re“începe cu o între­ba­re sim­plă: îţi pla­ce să pri­vești sau să joci? Ceea ce a înce­put on­li­ne ca un joc amu­zant de ade­văr sau pro­vo­ca­re, în care par­ti­ci­pan­ţii își asu­mă ris­curi din ce în ce mai mari pentru re­com­pen­se pe mă­su­ră, a de­venit în scurt timp un fe­no­men glo­bal. Însă, pe mă­su­ră ce nu­mă­rul uti­li­za­to­ri­lor crește, pro­vo­că­ri­le de­vin din ce în ce mai pe­ri­cu­loa­se, iar mi­za este să sca­pi cu viaţă. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul „Ner­ve: ade­văr sau pro­vo­ca­re“îi adu­ce pe Emma Ro­ber­ts și Da­ve Fran­co în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le, în pre­mi­e­ră la ci­ne­ma din 16 sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.