BILL GATES 31 DE ANI 23 DE ANI 20 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Este co­fon­da­tor al Mi­cro­soft, afa­ce­re pe care a înfi­in­ţat-o, împreu­nă cu Paul Allen, la vârsta de 20 de ani. Mi­cro­soft a de­venit în scurt timp cel mai mare pro­du­că­tor de sof­twa­re la ni­vel mon­dial, iar până la 23 de ani Bill Gates era de­ja mi­li­o­nar. În 1986 a de­venit cel mai tânăr mi­li­o­nar de până la acel mo­ment, iar în pre­zent este cel mai bo­gat om de pe pla­ne­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.