EVAN SPIEGEL 25 DE ANI 23 DE ANI 22 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Spiegel a aban­do­nat Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford în 2012, înain­te de a-şi lua li­cen­ţa în de­sign de pro­dus; a ales în schimb ca­lea an­tre­pre­no­ria­tu­lui şi a fon­dat Snap­chat. Avea doar 22 de ani când a înfi­i­nțat, împreu­nă cu Ro­bert Mur­phy şi Reg­gie Brown, fir­ma de apli­ca­ţii mo­bi­le. La 23 de ani a de­venit mi­li­o­nar, iar la 25 a in­trat în clu­bul mi­liar­da­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.