SIR RICHARD BRANSON 41 DE ANI 23 DE ANI 22 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Mi­liar­da­rul a câşti­gat pri­mul său mi­li­on la vârsta de 23 de ani, după ce a dez­vol­tat o re­ţea de ma­ga­zi­ne de mu­zi­că, Vir­gin Re­cor­ds (de­veni­tă Vir­gin Me­gas­to­res), în 1972. După această ex­pe­ri­en­ţă a pus ba­ze­le Vir­gin Atlan­tic, la începutul ani­lor ’80, iar până la 41 de ani do­bândi­se sta­tu­tul de mi­liar­dar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.