OPRAH WINFREY 49 DE ANI 32 DE ANI 29 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Şi-a câşti­gat fai­ma prin in­ter­me­di­ul mi­ci­lor ecra­ne, cu show-ul care îi poar­tă nu­me­le, The Oprah Winfrey Show, şi este una din­tre ce­le mai in­fluen­te fe­mei la ni­vel mon­dial. S-a năs­cut în zona ru­ra­lă să­ra­că din sta­tul ame­ri­can Mis­sis­sip­pi, dar a avut no­roc şi a de­venit una din gaz­de­le unei emi­si­uni TV la o sta­ţie lo­ca­lă. La 29 de ani a ajuns la o te­le­vi­zi­u­ne na­ţi­o­na­lă şi a câşti­gat pri­mul mi­li­on de dolari până la 32 de ani. La 49 de ani a de­venit pri­ma fe­meie de cu­loa­re mi­liar­da­ră din is­to­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.